SmitsGroep home

Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V. biedt haar diensten aan op het gebied van:
 • onderhoud cultuurtechnische werken
 • onderhoud groenvoorzieningen
 • reinigen openbare ruimte
 • gladheidbestrijding
 • bos-natuur en landschapsbouw
 • verkeersvoorzieningen
 • uitvoeren grondverzetwerkzaamheden
 • civieltechnische werkzaamheden
Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. biedt haar diensten aan op het gebied van:
 • aanleg cultuurtechnische werken
 • aanleg civieltechnische werken
 • aanleg waterbouwkundige werken
 • aanleg houten bruggen en vlonders
 • aanleg en/of herinrichten groenvoorzieningen
 • aanleg en/of herinrichten natuurgebieden
 • aanleg bestrating
 • plaatsen beschoeiingen
 • bouwrijp maken van bouw- en woongebieden
Smits Personeelsvoorzieningen B.V. biedt haar diensten aan op het gebied van:
 • werkzaamheden in de groenvoorziening
 • werkzaamheden in de tuinbouw
 • werkzaamheden in de industrie

De activiteiten van de verschillende bedrijven binnen de Smits Groep vullen elkaar aan en maken het mogelijk om een compleet pakket van diensten aan te bieden op het gebied van cultuurtechniek, groenvoorziening, openbare ruimte en civiele techniek.

*** Sinds mei 2013 functioneren zowel kantoor als werkplaats CO² neutraal.
Om te voldoen aan één van de speerpunten uit het milieubeleid van de Smits Groep; namelijk ‘de milieubelasting steeds verder terug dringen’  zijn in januari 2013 de eerste stappen gezet om zowel het kantoor als de werkplaats CO² neutraal te laten functioneren. Inmiddels zijn er zonnepanelen geplaatst die voldoende elektriciteit (50.000Kwh) opwekken om deze doelstelling te realiseren.