Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V.

Welkom

M

Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. is een veelzijdig en innovatief aannemersbedrijf dat haar werkzaamheden onder andere vindt in aanleg van cultuurtechnische- en civieltechnische werken, grond- weg- en waterbouwkundige werken. Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. is gespecialiseerd in het plaatsen van beschoeiingen, aanleggen van houten bruggen en vlonders en herinrichten van natuurgebieden.

Het leveren van kwaliteit staat zowel bij de directie als bij de medewerkers voorop. Dit doen wij in prettig overleg met onze opdrachtgevers. Onze veelzijdigheid in dienstverlening staat daarbij centraal en komt ten goede aan onze opdrachtgevers. Wij streven ernaar om voor elke niet voorziene situatie, zowel vanuit de opdrachtgever als de aannemer, een passende oplossing te vinden. Dit heeft in het verleden menigmaal geresulteerd in verrassende, creatieve oplossingen.

Wij zijn er ons van bewust dat wij dit niet kunnen zonder een gemotiveerd, enthousiast en goed opgeleid team van medewerkers. Maatschappelijk verantwoord ondernemen vullen wij onder andere in door ruimte te bieden aan mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt, al dan niet onder begeleiding. Ook mensen uit andere culturen vinden bij ons een prettige werkplaats.

Om kwalitatief hoogwaardig werk te kunnen leveren beschikken wij over een uitgebreid en up-to-date machinepark.

Het complete pakket wordt geheel ondersteund door werkvoorbereiding, administratieve medewerkers, monteurs, vakkrachten, chauffeurs, uitvoerder en/of projectleiders.

Bedrijfsprofiel

M

In 2004 hebben de huidige eigenaren, de heren F.M.J. Vos, J.A. van der Zalm en M.J. Smits, Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. opgericht. Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. is gespecialiseerd in aanleg van openbare ruimte, in de ruimste zin van het woord.

De werkzaamheden van Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. omvatten, onder andere, de volgende disciplines:

- aanleg cultuurtechnische werken
- aanleg civieltechnische werken
- aanleg waterbouwkundige werken
- aanleg houten bruggen en vlonders
- aanleg en/of herinrichten groenvoorzieningen
- aanleg en/of herinrichten natuurgebieden
- aanleg bestrating
- plaatsen beschoeiingen
- bouwrijp maken van bouw- en woongebieden

Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V. en Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. zijn in hetzelfde pand gevestigd. Het dienstenpakket van Aannemersbedrijf M.J. Smits B.V. is een aanvulling op het dienstenpakket van Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V.
Dit stelt beide bedrijven in staat om een volledig pakket van werkzaamheden aan te kunnen bieden.

Organisatie

M

Kwaliteitsbeleid
Vanuit een klantgerichte houding is het kwaliteitsbeleid van Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. erop gericht haar klanten een totaalpakket aan te kunnen bieden. Dit pakket moet zowel aan de overeengekomen eisen, behoeften en verwachtingen van klanten als aan wet- en regelgeving voldoen. Vakbekwaamheid, betrouwbaarheid en optimale dienstverlening moeten leiden tot het verhogen van de klanttevredenheid.

Arbo- en VGM-beleid
Vanuit het besef dat medewerkers het menselijk kapitaal van Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. vormen, is het Arbo- en VGM-beleid gericht op het creëren van een zo groot mogelijke veiligheid voor medewerkers en derden, een zo goed mogelijke bescherming van hun gezondheid en het bevorderen van hun welzijn.

Milieubeleid
Vanuit haar maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef is het milieubeleid van Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. gericht op het voorkomen van milieuvervuiling, het continue en zoveel mogelijk meetbaar verbeteren van de prestaties op milieugebied, de milieubelasting steeds verder terug te dringen (preventie milieubelasting) en de milieuwet- en regelgeving na te leven.

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. wil op een verantwoorde manier deelnemen aan de maatschappij. Wij richten ons op maatschappelijk verantwoord ondernemen, waarbij het accent ligt op zowel economie, milieu als sociale aspecten. Deze benadering wordt verwoord in de volgende definitie: maatschappelijk verantwoord ondernemen is de ondernemingsstrategie waarbij aandacht voor people, planet en profit in evenwicht is. Veranderingen in de omgeving van de onderneming en de onderneming zelf maken maatschappelijk verantwoord ondernemen tot een dynamisch proces. In onze visie zijn mens, milieu en markt de drie pijlers waarop maatschappelijk verantwoord ondernemen rust.

Organisatieschema
klik hier om het organisatieschema te bekijken in een nieuw venster.

Certificaten
- ISO 9001
- ISO 14001
- VCA
- FSC® C102492 Chain of Custody-certificaat

Werkzaamheden en projecten

M

Het dienstenpakket van Aannemersbedrijf Smits-Vos B.V. bestaat o.a. uit:

Aanlegen/onderhoud aan speelplaatsen

Aanleg/renovatie landgoed

Aanleg "natuurlijke" trap te Utrecht

 

 

 

 

 


Aanleg parkeervakken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aanleg rozentuin

 

 

 

 

 


Beschoeiing

 

 

 

 

 


Plaatsen van afrastering

 

 

 

 

 


Renoveren gemetselde rand langs vijver Wilhelminapark te Utrecht

Beschoeiingswerkzaamheden

Aanbrengen kunstofbeschoeiing te De Meern

 

 

 

 

 


Beschoeiing Park Oog en Al te Utrecht

 

 

 

 

 


Aanleg beschoeiing Wilhelminapark te Utrecht

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


In de beschoeiing zijn zogenaamde Fauna Uittreed Plaatsen (FUPs) opgenomen om watervogels de gelegenheid te geven op de oever te komen. Zie onderstaande schematische tekening en eindresultaat:

Civieltechnische werkzaamheden

Aanbrengen natuurstenen trap te Eindhoven

 

 

 

 

 


Aanleg Halfverharde Wandelpaden te Eindhoven

 

 

 

 

 


Aanleg parkeerplaatsen te ‘s-Hertogenbosch

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Aanleg houten bruggen en vlonders

Cultuurtechnische werkzaamheden
Aanleg Pocketparcs Utrecht

Pocketparc 1

 

 

 

 

 


Pocketparc 2

 

 

 

 

 


Pocketparc 3

Inrichting recreatieparken
Inrichting recreatiepark De Smelen en Spiegelgevecht fase 3 te Geldrop

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Herinrichting zwemwaterlocatie De Neswaarden te Aalst


Waterbouwkundige werken
Aanbrengen houten damwand, jachthaven te Nederhemert

 

 

 

 

 


Houten damwand te Gouderak

 

 

 

 

 


Baggeren Onze lieve Vrouwepark te Vught

 

 

 

 

 


Baggeren Zonneweilaan te Vught